19 Ekim 2016 Çarşamba

Tanzimat Döneminde gazetenin kültür ve edebiyat hayatı açısından önemi nedir?

Tanzimat Döneminde gazetenin kültür ve edebiyat hayatı açısından önemi nedir? Bu dönemde gazeteciliğe önem verilmesinin sebepleri nelerdir?

Tanzimat Döneminde gazeteciliğe büyük önem verilmiştir. Çünkü makale, fıkra, anı, gezi, şiir, inceleme gibi birçok türün gelişmesinde yaygınlaşmasında gazeteciliğin payı büyüktür. Batı'dan edebiyatımıza giren türlerin tanıtımı ve yaygınlaşmasında gazetenin etkisi büyüktür.

18 Ekim 2016 Salı

Edebiyatta Tanzimat ne zaman ve niçin başlamıştır?

Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra sosyal hayatta ve yönetim alanında Batılı anlamda değişiklikler olmuştur. Yenileşme süreci, sanatta ve edebiyatta da etkisini göstermiştir. Bu dönem aydın ve sanatçıları Batı'yı daha iyi tanıyabilmek için Fransızca öğrenmeye başlamışlardır. Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 yılından Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayınlandığı 1860 yılına kadar olan döneme Hazırlık Dönemi adı verilir. Bu dönemde Batı'dan çeviriler yapılmış, Batı kaynaklı edebi türler tanınmaya başlanmıştır. İlk yerli gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmasıyla Tanzimat edebiyatı başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat’la getirilmek istenen yenilikler ve bu yeniliklerin özellikleri nelerdir?

Tanzimat; Osmanlı’nın, Avrupa medeniyetini bütün Türk-Osmanlı halkı ve hayatı için kabul etme yolunda giriştiği bir devlet hamlesidir.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları EKOYAY 2016-2017 Sayfa 76 Ünite Değerlendirmesi 3

11. sınıf EKOYAY yayınları Türk edebiyatı ders kitabı 2. ünite değerlendirmesi sorularının cevapları
Sayfa 76

7. ................... Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin ........... Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları EKOYAY 2016-2017 Sayfa 75 Ünite Değerlendirmesi 2

11. sınıf EKOYAY yayınları Türk edebiyatı ders kitabı 2. ünite değerlendirmesi sorularının cevapları
Sayfa 75

2. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi basın hayatıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İlk özel Türkçe gazete - Tercüman-ı Ahval

B) İlk resmî Türkçe gazete - Tasvir-i Efkâr

C) İlk mizah dergisi - Diyojen

D) İlk yarı resmî gazete - Ceride-i Havadis

E) İlk çocuk dergisi - Mümeyyiz

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları EKOYAY 2016-2017 Sayfa 74 Ünite Değerlendirmesi 1

11. sınıf EKOYAY yayınları Türk edebiyatı ders kitabı 2. ünite değerlendirmesi sorularının cevapları
Sayfa 74

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat’la getirilmek istenen yenilikleri ve bu yeniliklerin özelliklerini açıklayınız.

17 Ekim 2016 Pazartesi

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 70-74

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı MEB ders kitabı cevapları 1. ünite değerlendirme çalışmaları sayfalar 70, 71, 72, 73, 74

Dil, bireyleri birbirine bağlayan, bir toplumu gelişigüzel insan yığını olmaktan çıkaran, millet hâline getiren en önemli öğelerden biridir.