9 Şubat 2014 Pazar

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme - Sayfa 139-140)

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme - Sayfa 139-140)


SAYFA 139-140
1.  Aşağıdaki şairlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri’nin temsilcilerinden biridir?
A)  Ahmet Kutsi Tecer
B)  Faruk Nafiz Çamlıbel
C)  Behçet Kemal Çağlar
D)  Orhan Şaik Gökyay
E)  Murat Çobanoğlu

CEVAP: E

2.  Aşağıda verilenlerden hangisi halk şiiri geleneğimizin özelliklerinden biri değildir?
A)  Halk dilinin kullanılması
B)  Son dörtlükte şairin adının geçmesi
C)  Şiirlerin halk yaşantısıyla ilgili olması
D)  Soyut temaların işlenmesi
E)  Şiirlerin saz eşliğinde söylenmesi

CEVAP D

3.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  Âşık Veysel’in en çok kullandığı temalar aşk, güzellik, gurbet, tabiat'tır.
•  Âşık Veysel’i kamuoyuna tanıtan şair  Ahmet Kutsi Tecer'dir.
•  Âşık Veysel, âşıklık geleneğinin Cumhuriyet Döneminde yaşamış son büyük
şairidir.

4.  “Âşıklar zincirinin son büyük halkasıdır. İnsan aşkıyla birlikte ilahî aşkı, yurt sevgisini, insanlık sev­gisini işleyen şiirler söylemiştir. Hece ölçüsünün 8’li ve 11’li kalıplarını kullanmıştır. Sazımdan Ses­ler, Dostlar Beni Hatırlasın önemli eserlerindendir.”
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Murat Çobanoğlu
B)  Cemil Meriç
C)  Bekir Sıtkı Erdoğan
D)  Fazıl Hüsnü Dağlarca
E)  Âşık Veysel Şatıroğlu

CEVAP: E

5.  Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)  Dostlar Beni Hatırlasın
B)  Sazımdan Sesler
C)  Deyişler
D)  Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda
E)  Ayaşlı ve Kiracıları

CEVAP: E

6.  Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A)  Şairlerin usta - çırak ilişkisiyle yetişmeleri
B)  Şairlerin gezgin bir hayat sürmeleri
C)  Şairlerin şiirlerini saz eşliğinde söylemeleri
D)  Şairlerin genelinin eğitimsiz olması
E)  Söylenen şiirlerin dinsel kaynaklı olması

CEVAP: E

7.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanhş ise “Y” yazınız.
•  Cumhuriyet Döneminde halk şiiri geleneğimizin biçimsel özellikleri tümüyle terk edilmiştir. ( Y )
•  Günümüzde halk şiiri geleneğini devam ettiren ozanlar kalmamıştır. ( Y )
•  Halk Şiiri’nin temel özelliği saz eşliğinde söylenmesidir. ( D )

4 yorum: