16 Şubat 2014 Pazar

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler - Sayfa 157-158

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler - Sayfa 157-158

       Yakup Kadri, gerçekçi küçük hikâyelerden, mistik mensur şiirlerden sonra romana geçmiştir. ( D )
       Cumhuriyet Döneminin ilk önemli romancıları Cumhuriyet’ten önce eser vermeye başlamışlardır.  ( D )
       Halide Edip, romanlarında toplumsal temalardan daha çok bireysel temalara ağırlık vermiştir. ( Y  )
       “Ankara” romanı. Yakup Kadri'ye aittir.
       Cumhuriyet sonrası ilk romancılarımız en çok realizm akımına uygun eserler kaleme almışlardır.
     “Vurun Kahpeye” adlı romanın yazarı olan Halide Edip’in Ateşten Gömlek romanı Kurtuluş Savaşı Dönemini anlatmaktadır.

A)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Sodom ve Gomore
B)    Halide Edip Adıvar - Türk’ün Ateşle İmtihanı
C)    Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu
D)    Peyami Safa - Yalnızız
E)    Ahmet Hamdi Tanpınar - Yeşil Gece

CEVAP: E

A) Küçük Ağa                    B) Benim Adım Kırmızı
C) Ayaşlı ve Kiracıları         D) Çıkrıklar Durunca
E) Akşam Güneşi

CEVAP: A

5.   Nehir romancılık anlayışı içinde olan yazar “Kiralık Konak”ta üç neslin çatışmasını, “Nur Baba”da Bektaşi tekkelerinin yozlaşmasını, “Hüküm Gecesi”nde Meşrutiyet Devri parti kavgalarını, “Panora­ma” ve “Ankara”da Atatürk dönemi Türkiye’sini işlemiştir.
Bu parçada eserlerinden bazıları tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Halide Edip Adıvar
B)    Ahmet Hamdi Tanpınar
C)    Reşat Nuri Güntekin
D)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E)     Peyami Safa


6.   Aşağıda verilen yazar - eser eşleştirmelerini yapınız.

5 yorum: