8 Şubat 2014 Cumartesi

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- İkinci Yeni Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme - Sayfa 122-123)

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- İkinci Yeni Şiiri (Ölçme ve Değerlendirme - Sayfa 122-123)

SAYFA 122
2.  Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir?
A)  Günlük konuşma dilini dışlama
B)  Konu, öykü ve olayı şiirin bünyesinden silmek isteme
C)  Duygu ve çağrışıma önem verme
D)  Bilinçaltına eğilme ve her türlü sınırlayıcılıktan kaçınma
E)  Halkın yaşam alanlarına ve kültürel değerlerine yönelme

CEVAP: E

3.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  İkinci Yeni şairlerinin düşünsel arka planlarını VAROLUŞÇU düşünürlerin görüşleri,
estetik arka planlarını ise SÜRREALİZM ve DADAİZM sanat anlayışla­rı etkilemiştir.
•  Soyutlama eğilimi, betimleyici tavrı, klasik cümle yapısını bozan tutumu ve kullandığı imgelerle ikinci Yeni şiiri, divan şiirindeki SEBK-İ HİNDİ akımına benzer.

SAYFA 123

4.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• İkinci Yeni şiiri imgeci bir şiirdir. ( D )
• İkinci Yeni şiiri daha çok aydın kesimin ve elit tabakanın zevkine hitap eder. (D )
•  İkinci Yeni şairleri şiirin diğer sanatlarla ilişkisine karşı çıkarlar. (Y )
• İkinci Yeni şiirinin şahıs kadrosu genellikle mitlerin gizemli dünyasından seçilir. (D )

5.  Aşağıda verilenlerden hangisi İkinci Yeni Şiiri’yle ilgilidir?
A)  Folklorün şiire düşman görülmesi
B)  İçeriğin biçimden daha çok önemsenmesi
C)  Nükte ve tekerlemeden yararlanılması
D)  Sıradan insanın günlük dertlerinin şiire konu olması
E)  Ahlaki endişelerin gözetilmesi

CEVAP: A

6.  Aşağıdakilerden hangisi Cemal Süreya’nın eserlerinden biri değildir?
A)  Üvercinka
B)  Sevda Sözleri
C) Göçebe
D) Şapkam Dolu Çiçekle
E) Yerçekimli Karanfil

cevap: E
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder