22 Eylül 2014 Pazartesi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider – 2014-2015 – Sayfa 2

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları – Lider – 2014-2015 – Sayfa 2


Etkinlik: Yenileşme Dönemini hazırlayan faktörlerin neler olduğunu araştırınız (Hazırlık Çalışmasındaki 1. etkinlik içindir.).

Yenileşme hareketleri Karlofça Antlaşmasıyla başlamıştır. (1699)
Karlofça Anlaşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde toprak kayıpları devam etmiştir. Osmanlı Devleti çağa ayak uyduramamış, gerileme devam etmiştir.
Osmanlı D. Tanzimat Dönemi'ne girinceye kadar bazı yenilik hareketlerine girişmiştir. Fakat bunlar planlı, programlı çalışmalar değildir.

YENİLEŞME DÖNEMİNİ HAZIRLAYAN FAKTÖRLER İÇİN TIKLAYINIZ


Etkinlik: 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve siyasi yapısı hakkında bilgi edininiz (2. sayfadaki 2. etkinlik içindir.).

Osmanlı Devleti'nin Sosyal Yapısı: Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti. Farklı dil, din ve ırktan meydana gelen bir toplum yapısı vardı.


Osmanlı Devleti'nin Siyasi Yapısı: Osmanlı Devleti'nde halk, yönetenler ve yönetilenler diye ikiye ayrılıyordu.
Yönetenler: Saray halkı, seyfiye(askerler), ilmiye, kalemiye (bürokratlar) olmak üzere dört gruptan oluşuyordu.
Yönetilenler: (reaya) Köylü, şehirli, Müslüman, gayrimüslimlerden oluşuyordu.
(sorucenneti.net'ten alıntı)

Osmanlı toplumunda sosyal ve siyasi hiyerarşiyi şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Padişah
2. Vezir-i azam
3. Askeri yöneticiler ve askerler
4. Alimler, sanatçılar
5. Zanaatkârlar ve esnaflar
6.Çiftçiler, köylüler

(4,5,6. maddelerde yer alan topluluklara reaya (yönetilenler) adı da verilir.

Etkinlik: “Skolastik zihniyet” ile “İlmî zihniyet” hakkında bilgi edininiz (5. sayfadaki Anlama ve Yorumlama bölümünün 3. sorusu içindir.).
Skolastik zihniyet dini duyarlılığın ön planda olduğu zihniyettir. Ancak bu dini duyarlılık dinin özünü kavramaktan uzaktır. Eski yönetim tarzına, eski geleneklere aşırı bağlı olan bu zihniyet, Osmanlıda gelişmelere engel olmuştur. 
Bilim ve tekniğe önem veren, olayları bilimin ışığında değerlendiren, gelişmelere, yeniliklere bilimsel açıdan yaklaşan zihniyettir.

 Etkinlik: Tanzimat Fermam’mn niçin ilan edildiğini araştırınız (4. sayfadaki 4. soru içindir.).

Avrupalı Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önüne geçmek ve yine Avrupalı devletlerin Mısır sorununun çözümünde ve  Boğazlar meselesinde Osmanlı Devleti’ne destek olmalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı böyle bir harekete girişilmiştir. Ancak asıl önemli sebep son dönemlerde iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği bu fermanın ilan edilmesinde etkili olmuştur. 

Bu konuyla ilgili başka bir bilgi:
Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri :
-Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak
-Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
-Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak
-Gayrimüslimleri devlete bağlamak

Kaynak: http://www.msxlabs.org


Etkinlik: Tanzimat edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını araştırınız (5. sayfadaki Anlama ve Yorumlama bölümünün 10. sorusu içindir.).

Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlar. Tanzimat edebiyatı, Fransız İhtilali ile Batı'da ortaya çıkan hürriyet, adalet, hak, hukuk, eşitlik gibi fikirleri Osmanlı toplumuna benimsetmek, yeni yaşam biçimini topluma tanıtmak, toplumu yönlendirmek, eski edebiyatı (divan edebiyatı)  yıkarak yeni bir edebiyat oluşturmak amaçlarıyla ortaya çıkmıştır.


1 yorum: