26 Eylül 2016 Pazartesi

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2016-2017 Sayfa 33

6. Yazarın yaşadığı dönemin hangi sosyal gerçekliği, yazarı metindeki ana düşünceyi ele almaya yöneltmiş olabilir? Tartışarak belirleyiniz.
6-Yazar Tanzimat sanatçılarının dışlandığı bir dönemde bu yazıyı yazmıştır. Özellikle yaşadığı dönemde Tanzimat sanatçılarının yok sayıldığı düşünülürse yazarın, bu yazıyı dönemin sosyal gerçekliliği etkisi altında kaleme aldığını düşünülebilir.


7. Metnin ana düşüncesinden yola çıkarak yazarın kimleri, niçin eleştirmiş olabileceğini söyleyiniz.
7-Yazar kendinden önceki edebiyatçı ve yazarları şairleri değersiz bulan aydınları eleştirmektedir. Ona göre eksikliklerine göre Tanzimat sanatçıları bizim sanatçılarımızdır. Tanzimat sanatçıları batılılaşmanın ilk temellerini atmış çağdaş edebiyatın önünü açmışlardır.

8. Yazarın terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerden yararlanması metnin dil özelliğiyle ilgili hangi bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır? Açıklayınız.
8-Yazarın bu kelimelerden yararlanması dilinin açık sade ve anlaşılır, akıcı olmasını sağlamıştır
9. Metin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazılmıştır? Açıklayınız.
9-Metin cumhuriyet nesri geleneğine uygun yazılmıştır.
10. Asım Bezirci hakkında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak yazarın fikrî ve edebî yönüyle incelediğiniz metin arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder