25 Eylül 2016 Pazar

12.SINIF DİL YE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI MHG YAYINLARI. 12.SAYFA

12.SINIF DİL YE ANLATIM KİTABI MHG YAYINLARI. 12.SAYFA CEVAPLARI
12.SAYFA

3.ETKİNLİK

1. İSTANBUL’DA BİR ZÜRAFA HİKAYESİNİN KİŞİLER İ MEKANLAR , ZAMAN VE OLAY ÖRÜGÜSÜ YÖNÜNDEN İNCELEMESİ

2. Hikayede anlatılan olayın yaşanması mümkündür. Sanat metinleri kurmaca bir gerçekliğe sahiptir. Yani sanatçı gerçek hayatla kendi hayal dünyasını harmanlayıp kurmaca bir dünya oluşturur.

4. Sanat metinleri, sanatçı ile okuyucu arasındaki iletişim sağlar. Bilimsel, düşünsel ve dinsel metinler kurallaştırılmış bir yargı, bir gerçek ve öğretici bir içeriğe sahipken sanat metinlerinin iletisi estetik bir duyuşun aktarılmasıdır. Bu da insanoğlunun duyuş, algılayış ve hayal gücüyle sınırlıdır.

5. Sanat metinleriyle gerçekleşen iletişimde ileti dolaylı verilir. Bilgi verme amaçlanmaz. Bundan dolayı sanat metinleri tek anlamlı değil, çok anlamlıdır. Sanat metinleri mecaz, yan anlam bakımlarından zengin metinlerdir. Çağrışım uyandıran sözcük ve anlatımlara çokça yer verilir. Sanat metinlerinin okuyucu üzerindeki etkisi, okuyucunun bilgi, kültür, zevk, anlayış ve ruhi durumlarına göre değişiklik gösterir.

6.SANAT METİNLERİNİN ANLAM VE YAPI BAKIMINDAN ÖĞRETİCİ METİNLERDEN FARKLARI

SANATSAL METİNLER
ÖĞRETİCİ METİNLER
                     Estetik zevk uyandırmak.çağrışımda bulunmak amacıyla yazılı
                
     Kesinlik yoktur.
                     Bilgi vermek amacıyla yazılır.
                    
 Kesinlik vardır.
• Üslup kaygısı vardır. Nasıl anlattığı önemlidir.
• Üslup kaygısı yoktur. Ne anlattığı önemlidir.
•Anlatım biçimi olarak ağırlıklı olraka öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır.
• açıklayıcı, tanımlayıcı, örnekleyici anlatım kullanılır.
• Söz sanatları fazlaca kullanılır.

Sözcükler genellikle mecaz ve yan anlamda kullanılır.
• Söz sanatı kullanılmaz.

Sözcükler genellikle gerçek anlamda kullanılır.
                     Gerçeklik kurmaca gerçeklik olarak aktarılır.
                     Dil sanatsal işlevde kullanılır.
                    

Anlatım özneldir.
                     Anlatılanlar gerçeğin ta kendisidir.
                  
   Göndergesel ve dil ötesi işlevde kullanılır.
                   

Anlatım nesneldir.

       
                     Sanatsal metinlerin anlamı okuyucusunun bilgisine.kültürüne göre değişir.
                     Kelimeler karışık ve farklıanlamlara gelecek şekilde olabilir.
 Dolaylı bir anlatım vardır.
  
            Öğretici metinlerin anlamı herkes tarafından aynı algılanır.
         Kelimeler sade ve net bir şekilde aktarılır.
                    
Doğrudan bir anlatım vardır.

7. ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE TEMANIN ÖZELLİKLERİ

Tema; diğer metin türlerinde olduğu gibi anlatmaya bağlı metinlerde de yapıyı kuran birimler arasındaki birlik ve bütünlüğü sağlayan unsurdur.

Anlatmaya bağlı metinlerdeolay örgüsünü meydana getiren birimler arasındaki çatışma, temayı oluşturur.
Bu metinlerde tema insanı konu alan her şey olabilir.

Anlatmaya bağlı metinlerde tema: olay örgüsünün içinde bütüne yayılmış olarak yer alır

Anlatmaya bağlı metinlerde çok değişik temalar işlenebilir. Aşk, sevgi, ölüm, kahramanlık, iyilik, yalnızlık vb.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder