1 Ekim 2016 Cumartesi

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 21

1.                Aşağıda "Dil ve Kültür" adlı metinden alınan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlüğe başvurarak kontrol ediniz.

a)                "Zamanla onların bir şeye tekabül ettiğini öğrenir."

tekabül: karşılık,  karşılık olma, yerini tutma

b)               "Halk günlük hayatında kelimeleri menşelerine göre ayırmaz."

menşe: kaynak, köken

c)                "Dil ile tarih ve kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimse, dili tek başına almaz."

münasebet: ilişki, uygunluk

 ç) "Filolog sadece dilci değil, geniş kültürlü, kafası dil gibi hayatın bütün imkânlarına açık bir insan olmalıdır."

filolog: dil bilimci
2.                Okuduğunuz metnin konusu nedir? Bu konu hangi kavramlar çevresinde işlenmiştir?
Metnin konusu: Dil ile kültür arasındaki ilişki
Kavramalar: dil, kültür, duygu, düşünce, hazine, mana...

3.                Okuduğunuz metnin ana düşüncesi nedir? Bu ana düşünce, metinde hangi yardımcı düşüncelerle desteklenmiştir?

Ana düşünce: Dil, kültürün temel unsurudur.
Dil, duygu ve düşüncenin bir kabıdır.
Dil, günlük hayatın içinde olduğu için duygu ve düşünceyi yansıtır.
Sosyal hayat, dili oluşturur, şekillendirir.
Halk için önemli olan kelimelerin anlamı, işe yaramasıdır.
Milletler yüzyıllar içinde dilini ve kültürünü şekillendirir.
Dil, kültürden ayrı düşünülemez.
Kültür eserleri, o dönemin dilini yansıtan bir müze gibidir.

4.                Metinde geçen "Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır." cümlesini günlük hayattan örneklerle açıklayınız.
Günümüzden örnek verecek olursak "telefon, flash disk, ram, monitör" gibi teknolojik sözcüklerin Batı dillerinden dilimize geçtiğini görürüz.


Okuduğunuz metne göre dil ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? Metinden örnek­lerle açıklayınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder