3 Ekim 2016 Pazartesi

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 29

4. Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangi kavramlar (ağız, şive, lehçe, ağız, jargon) çerçevesinde değerlendirilebileceğini belirleyiniz. Sizce bu söyleyiş ve yazılış farklılıklarının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. 

a) Yeni iliniz mübarek olsun (Yeni yılınız kutlu olsun.).  ŞİVE


 b) Sene sul yaçepe salamlatap (Yeni yılınız kutlu olsun.).  LEHÇE

c) Arkideşim vere konuşup duru (Arkadaşım sürekli konuşuyor.) AĞIZ

ç) Ben bu eski telefonu elli liraya okuturum.  ARGO

d) Gözlükçü, diğer meslektaşına “Bu gözlük camını biraz kırpmak lazım.” dedi. JARGON

5. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Türklerin hangi nedenlerle farklı alfabeler kullanmış olabileceklerini tartışınız. 

Türklerin Kullandığı Alfabeler: 
Türkler tarih boyunca şu alfabeleri kullanmışlardır: 
Göktürk alfabesi
Uygur alfabesi
Arap alfabesi
Latin alfabesi

Bunların dışında Orta Asya'daki Türkler bir dönem Kiril alfabesini kullanmıştır.

Alfabe kullanımında, değişiminde din değiştirme, içinde bulunulan medeniyet, kültür etkileşimi etkili olmuştur.


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2016-2017 MEB Yayınları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder