12 Şubat 2017 Pazar

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 155

Okuma Çalışmaları
Metni Anlama ve Çözümleme
1.         Aşağıda, okuduğunuz metinden alınan bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Bun­ların anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.

a)         mâşerî şuur: toplumsal bilinç, toplum bilinci
b)        sevk etmek:   yollamak, göndermek
c)         müphem:    belirsiz, açık seçik olmayan
ç) tasavvur:   zihinde canlandırıma
d)        hilâf:  ters, aykırı
e)         menkıbe:       Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye

2.         Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Türk bilmeceleri şiirsel açıdan oldukça zengindir. (Ana düşünce)
Yardımcı düşünceler:
Anonim halk ürünleri şiire kaynaklık etmektedir.
Bazı bilmecelerimiz eşsiz bir sanat eseri özelliği göstermektedir.
Bilmecelerin kendine özgü bir dünyası vardır.
Bilmecelerde çeşitli edebi sanatlar kullanılır.

3.         Okuduğunuz metnin yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Bu özellikleri metnin türü ile ilişkilendiriniz.
Bu metinde nesnel ve açık bir dil kullanılmış. Yazar düşüncelerini kanıtlama amacı gütmüş, belgelerden, kaynaklardan yararlanmıştır. Bunlar makale türünün özellikleri arasındadır.
1.         "Şiir Kaynağı Bilmeceler" adlı metinde yazarın anlatım tutumunu (öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel vb.) değerlendiriniz.
Yazar, öğretici anlatımı benimsemiştir.
2.         "Şiir Kaynağı Bilmeceler" adlı metinde bilgiler arasındaki tutarlılık ve konu akışındaki uyumu değerlendiriniz.
Bilgiler arasında tutarlılık vardır. Konu akışı uyumludur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder