28 Ağustos 2017 Pazartesi

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB 2017-2018 Sayfa 21

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB 2017-2018 Sayfa 21
7) 87 000 005 > 8 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
(…) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(…) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
(…) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
(…) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
(…) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.
9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.
Sayı Okunuşu
a) 15 318 952 I) Yedi milyon altı yüz seksen dört bin elli
b) 903 140 009 II) Yirmi bir milyon yirmi iki bin on yedi
c) 7 684 050 III) On beş milyon üç yüz on sekiz bin dokuz yüz elli iki
ç) 21 022 017 IV) Yirmi bir milyon iki yüz iki bin on yedi
V) Yedi milyon altmış sekiz bin dört yüz beş
VI) Dokuz yüz üç milyon yüz kırk bin dokuz
10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.
  • Cevap:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder