27 Ağustos 2017 Pazar

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2017-2018 Sayfa 19

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metne göre "edebiyat" kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?
Edebiyatla ilgili farklı görüşlerin, anlayışların olması
Tanımların, edebiyatın farklı yönlerini ortaya koyması. Metinde verilen tanımlardan, edebiyatın konusu, kullandığı araçlar, kullanılış biçimini vermektedir. Sanat olarak edebiyatın farklı tanımları yapılmaktadır. Bu da kişilere göre değişiklik göstermektedir.2. Metinde geçen "Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır" sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Toplumu, insanları, görüneni olduğu gibi yansıtması anlamındadır.

3. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.
Topluma ayna tutması
Toplumu yönlendirmesi
Eğitici, bilinçlendirici yönlerinin olması düşüncesi
Okur ve toplum üzerinde etkisi
Estetik zevk vermesi
Estetik yaşantı uyandırması


4. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.
Edebiyatın malzemesi, anlatım aracı dildir. Dilin gelişimiyle doğru orantılı olarak edebiyat da gelişir. Edebiyat, dilin gelişimine de katkı sağlar. Edebiyatla sözcüklere yeni anlamlar yüklenir. Dil sanatsal işlevde kullanılır.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
ANA DÜŞÜNCE:"Edebiyat"ın ne olduğu konusunda farklı görüşler vardır.

YARDIMCI DÜŞÜNCELER:
Edebiyatın farklı tanımları vardır.
Edebiyat kavramı ilk kez Şinasi tarafından ortaya atılmıştır.
Şinasi edebiyat kavramı üzerinde ayrıntılı olarak durmamıştır.
Edebiyat tanımları onu sanat olarak anlatmaya yeterli değildir.
Bazılarına göre edebiyat "ayna" görevi görmeli, kimilerine göre aynı zamanda toplumu eğitmelidir.
Duygusal etkiyi savunanlara göre edebiyat estetik zevk vermelidir.
Edebiyat, insanın dili kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır.
....
6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.
Metinde ortaya konan bilgi, tespit ve yorum ve görüşler gerekçeleriyle verilmiş. Edebiyat anlayışlarında zaman zaman kişisellik olabileceği için herkes için geçerliliği olmayabilir.
Yazar, anlatımında tutatlıdır.Ancak ortaya konan görüşlerde tutatrlılık tartışılır. Ortaya konan edebiyat görüşlerinde doğruluk kişiye göre değişebilir.


7. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak / gerekçelendirerek ifade ediniz.

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşünceleri açık iletiler içinde yer alır.
.Metinde örtük ileti bence edebiyat bütün tanımlarından başka bir şeydir ve diğer sanatlardan farklıdır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder