28 Ağustos 2017 Pazartesi

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 39 Ölçme Değerlendirme Soru ve Cevapları 2017-2018

2017-2018 9. sınıf Tarih MEB Yayınları ders kitabı cevapları
burada.
Ders kitabı cevapları ders soru ve etkinlikleriyle ilgili cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklenmiştir. Verilen cevapların doğruluğu kesin değildir. Verilen cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 39.Sayfa Cevapları 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Yeni Müfredat)
C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

9. Vakıa; geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur. Vakıalarda belirli bir yer ve zaman
söz konusu değildir.
Aşağıdakilerden hangisi vakıaya bir örnektir?
A) İstanbul’un Fethi
B) Fransız İhtilali
C) Anadolu’nun Türkleşmesi
D) Sakarya Muharebesi
E) Kadeş Antlaşması

10.Türkler, tarih boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bu nedenle de
farklı kültürlerle etkileşime girmiştir. Bu durum Türklerin kullandığı takvimlere de yansımıştır. Buna göre,
I. İslam Medeniyeti,
II. İran Medeniyeti,
III. Roma Medeniyeti
Türklerin kullandığı takvimler dikkate alındığında yukarıdaki medeniyetlerin hangisinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tarih biliminde kaynaklar niçin önemlidir?
2. Vaka ve vakıa arasındaki farklılıklar nelerdir?
3. İzlediğiniz film ve dizilerden anakronizme örnekler veriniz.
4. Döngüsel ve çizgisel zaman anlayışları arasındaki farklılıklar nelerdir?
5. Eski zamanlardan modern zamanlara tarih yazıcılığının türlerini yazınız.
6. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki farkları belirterek bunların günlük hayatımıza
etkilerini açıklayınız.
7. Tarih bilinci ne demektir? İnsanlar tarih bilincine nasıl ulaşır?
8. Tarih bilimini niçin öğrenmeliyiz?
9. Millî kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız ve bunlardan din unsurunu açıklayınız.
10. “Tarihçi, araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.”  cümlesini açıklayınız.
11. Birisi, Nasrettin Hoca’ya iş olsun diye,
– Hocam bugün ayın üçü mü dördü mü? diye sormuş. Soranın maksadını bildiği için de Hoca:
– Bilmem. Alıp sattığım bir şey değildir, demiş. Bu fıkrada, Nasrettin Hoca’nın cevabı zaman kavramının hangi özelliğini vurgulamaktadır? Neden?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder