28 Ağustos 2017 Pazartesi

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 37 Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017-2018

2017-2018 9. sınıf Tarih MEB Yayınları ders kitabı cevapları
burada.
Ders kitabı cevapları ders soru ve etkinlikleriyle ilgili cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklenmiştir. Verilen cevapların doğruluğu kesin değildir. Verilen cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

Tarih ve Tarih Yazıcılığı (1.Ünite)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 37.Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Yeni Müfredat)
A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Kronoloji:  Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.
Tenkit:  Toplanan verilerin güvenilir olup olmadığının, belgelerin orijinalliğini araştırılması aşamasına denir.
İkinci elden kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserlerdir.
Milat:  Doğum, Hz. İsa'nın doğumu anlamlarına gelir.
Millî kimlik: Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynayan ve Toplum, kendisini oluşturan bireylerin altında toplandığı ortak değerlere denir
Vakanüvis:  Osmanlı devletinde resmi tarih yazıcılarına denir


B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
1. Herodotos hangi tür tarih yazıcılığını başlatmıştır?
HİKAYECİ TARİH YAZICILIĞI
2. Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir?
12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ
3. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular hangi kaynak türüne girer?
BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLAR
4. İnsanın ve mekânın etkileşimini inceleyen bilim dalı hangisidir?
COĞRAFYA
5. Yandaki görseli verilen Orhun Kitabeleri’yle ilgili araştırma yapan bir tarihçi, tarihe yardımcı bilim
dallarından hangilerinden yararlanabilir?
EPİGRAFİ, PALEOGRAFİ, 

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
1. Tarih yazıcılığıyla ilgili “tarihî olaylar tarafsız bir biçimde incelenmeli, sadece tarihin gerçekliği ortaya konmalı” ve tarihin amacını “olaylar nasıl oldu ise öylece anlatmak” olmalıdır.
Bu görüşü kabul eden bir tarihçi aşağıdakilerin hangisinden etkilenmiştir?
A) Ahmet Cevdet Paşa
B) Herodotos
C) İbn-i Haldun
D) Leopold von Ranke
E) Thyukidides

2. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.
B) Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir.
C) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.
D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.
E) İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder