9 Şubat 2014 Pazar

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Garip Hareketi -Ölçme ve Değerlendirme - (Sayfa 93-94)

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Garip Hareketi -Ölçme ve Değerlendirme - (Sayfa 93-94)

1.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  Garip şiir hareketi 1940 yılında ortaya çıkmıştır. (1940-1950 yıllarında etkili olmuştur.)
•  Garip şiir hareketi Batı’daki sürrealizm akımından etkilenmiştir.
•  Garip şiir hareketinin temsilcileri Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday'dır.

2.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanhş ise “Y” yazınız.
•  Garip şiir hareketinin anlayışını kamuoyuna Oktay Rifat Horozcu açıklamıştır. ( Y)
•  Garipçiler ile Toplumcu Gerçekçiler serbest nazım tekniğini kullanmada farklılık gösterir. ( D )
•  Garip şiirinde Türk tarihi ile ilgili temalara yer verilmemiştir. ( D )

3.  Aşağıda verilen dizelerden hangisi Garip şiir anlayışına uygundur?
A)  Kuş gibi uçarım yollarda 
Koluma takınca karımı
B)  Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
C)  Dilek yolunda ölmek Türklere olmaz tasa,
Türk’e boyun eğdirir yalnız töre ile yasa.
D)  Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle:
“Sürülerim hani, ovam nerede?”
E)  Gurbetten gelmişim yorgunum hancı,
Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş...

CEVAP: A

4.  “Serbest şiirin öncülerindendir. Yerleşik şiir kurallarına karşı çıkmakla birlikte söz sanatlarından ve şiirsellikten tam anlamıyla kopamamış, daha sonraları İkinci Yeni Şiir anlayışına yaklaşmış, Toplum­cu Gerçekçi anlayışta şiirler de yazmıştır. Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler, Perçemli Sokak önemli eserlerindendir.”
Bu metinde tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Edip Cansever
B)  Melih Cevdet Anday
C)  Orhan Veli Kanık
D)  Oktay Rifat Horozcu
E)  Cemal Süreya


CEVAP: D


5.  Aşağıda verilenlerden hangisi Garip şiirinin anlayışına uygun değildir?
A)  Günlük konuşma dilinden yararlanma
B)  Şairane üslubu benimseme
C)  Sıradan insanın dünyasına eğilme
D)  Şiirde mizah ve ironiye yer verme
E)  Ölçü ve kafiyeye karşı çıkma

CEVAP: B

6.  Aşağıdakilerden hangisi Melih Cevdet Anday’ın eserlerinden biri değildir?
A) Garip  B) Rahatı Kaçan Ağaç  C) Telgrafhane
D) Yan Yana  E) Vazgeçemediğim

CEVAP: E

7.  Aşağıda verilen yazar - eser eşleştirmelerini doğru bir biçimde yapınız.

Orhan Veli Kanık-Yenisi
Oktay Rıfat Horozcu - Yaşayıp Ölmek
Melih Cevdet Anday - Teknenin Ölümü

1 yorum: