9 Şubat 2014 Pazar

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar -Ölçme ve Değerlendirme - (Sayfa 97)

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar -Ölçme ve Değerlendirme - (Sayfa 97)

Ölçme ve Değerlendirme
5.  Aşağıdaki şairlerden hangisi Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaranlardan biri de­ğildir?
A) Rıfat Ilgaz  B) Cahit Irgat  C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Mehmet Kemal  E) Enver Gökçe

CEVAP: C (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

6.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
A)  Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaran şairler 1940 yılından itibaren (1930'lardaki birinci kuşaktan sonra) eser ver­meye başlamışlardır.
B)  Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaran şairlerin eserlerine 2. Dünya Savaşı yıllarının   sıkıntıları yansımıştır.

7.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanhş ise “Y” yazınız.
C)  Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaran şairler yalnızlık, ölüm, karamsarlık gibi tema­ları işlemişlerdir. ( Y )
D)  Toplumcu şiir zevk ve anlayışını ön plana çıkaran şairler eserlerinde süslü ve sanatlı bir dil kul­lanmamışlardır. (Y )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder