9 Şubat 2014 Pazar

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir -Ölçme ve Değerlendirme - (Sayfa 128-129)

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir -Ölçme ve Değerlendirme - (Sayfa 128-129)

1.  Aşağıdaki şairlerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirinin temsilcilerinden biri değil­dir?
A)  Nihat Behram
B)  Süreyya Berfe
C)  İsmet Özel
D)  İlhan Berk
E)  Ataol Behramoğlu

CEVAP: D


2.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanhş ise “Y” yazınız.
•  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirinde dil ve söyleyişte aşırılıktan uzak durulmuştur. ( D )
•  Toplumcu şairler kendilerini halkın sözcüsü olarak kabul etmişlerdir. ( D )
•  Toplumcu şairler ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temalara önem vermişlerdir. ( D )

3.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirinin şairlerinden  İsmet Özel, daha sonra farklı bir şiir
anlayışına yönelmiştir.
•  Edebiyatımızda 1920’li yıllarda Nâzım Hikmet’in öncülüğünü yaptığı toplumcu şiirin  söyleyiş ve temaları 1960’lı yıllardan sonra çeşitlenmiştir.
•  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde söylev üslubu da kullanılmıştır.

4.  Aşağıda verilenlerden hangisi İsmet Özel’in eserlerinden biri değildir?
A)  Geceleyin Bir Koşu
B)  Evet İsyan
C)  Erbain
D)  Adamın Biri
E)  Cinayetler Kitabı

CEVAP: D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder