30 Nisan 2014 Çarşamba

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangileri doğal unsur değildir?                                                                             
A)Ağrı  Dağı      
B) Boğaz  Köprüsü                                                                                                                                     C) Fırat Nehri      
 D) Peri Bacaları

2) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri için söylenemez?
A) Gönüllülerden oluşurlar.
B) Devletten maaş alırlar.
C) İnsanlara faydalı olmayı amaçlarlar.
D) Devlete yardımcı olurlar.

3) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarımızdan değildir?  
A) Çinicilik          B) Ebru sanatı                C)Sihirbazlık     D)  Halıcılık

4)Aşağıdakilerde hangisi kültürümüzü  yansıtan bir müzik  türü  değildir?                                                              A) türkü        B) rep       C) şarkı        D) marş5)

5.Babam, geçen yıl yapılan genel seçimlerde oy kullanmaya  gitmişti. Acaba babam aşağıdaki-lerden hangisini seçmek için oy kullanmamıştır?
A) Vali                     B) Milletvekili  C) Belediye başkanı                   D) Muhtar                                                        

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Muhtarı   belediye başkanı seçer.                                                        
B) İli belediye başkanı  yönetir.                                                          
C) Vali ilçeyi  yönetir.                                                                        
D) Zabıta ekipleri maaşlarını belediyeden alır

7) Aşağıdaki bayramlarımızdan hangisi kazandığımız savaşın ardından kutladığımız bir bayramdır?                                                                                  
A) Cumhuriyet Bayramı      
B) Zafer Bayramı                                
C) Gençlik Ve Spor Bayramı
D) 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


8) Kurtuluş Savaşı sırasında en yoğun savaşları hangi ülke ile yaptık?
A) Yunanistan          B) İngiltere      C) Fransa    D) İtalya

I- 20 yaşını bitirmiş olmak                                                                
II-  Türkçe  okur- yazar olmak                                            
 III- Hırsızlık gibi,yüz kızartıcı suçlardan hapis yatmamış olmak,
IV- T.C vatandaşı olmak

9. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri  milletvekili olabilme   şartlarından biridir?
A)  I ve IV                B) I ve II                        C)II- III ve IV           D)I - II ve III  


10)  Aşağıdakilerden hangisi ,özellikle Orta Asya’da  ülkeleri tarafından kutlanan bir bayram değildir?                
A) Nevruz Bayramı      B) Noel  Bayramı          C) Kurban Bayramı      D) Ramazan Bayram

11) Aşağıdakilerden hangisi  tüm dünya ülkeleri tarafından  ortak kutlanan özel günlerden biri değildir?
A) Dünya Su Günü      B) Kadınlar Günü               C) Nevruz Bayramı      D) Dünya Gıda Günü                                    
12) Aşağıdakilerden hangisi tıpla ilgili bir kavram değildir?                                                                             A)  stetoskop   B) serum    C) Aşı   D) sismograf

13) Aşağıdaki belirli gün ve haftalardan hangisi okullarda kutlanmaz?                                                             A) Dünya Gıda Günü     B) Atatürk Haftası             C) Babalar Günü    D) Dünya Tiyatrolar Günü

14) Ülkemizde ve Türki cumhuriyetlerde baharın gelişi hangi tarih olarak kabul edilir?                                  A) 23 Nisan                 B) 21 Mart                  C) 1 Mayıs                   D) 19 Mayıs

15) Dünyada; “Güneş’in Batmadığı Ülke” olarak adlandırılan  ülke, aşağıdakilerden hangisidir?                         A) Almanya      B) Çin   C)Türkiye D) Finlandiya

16) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinde mal ve can kaybı diğerlerine oranla daha fazladır?
A) Deprem    B)Sel    C) Fırtına  D)Heyelan        

17) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri  için söylenemez?                 
 A) Halkın yararına çalışırlar    
B)Her il ve ilçede kurulmaları zorunludur.
C)Hizmetlerinde maddi kazanç gözetmezler. 
D) Gönüllülük esasına dayanan çalışma sistemi vardır. 

18) Aşağıdaki tarihlerden hangisinin,  şanlı tarihi-mizin akışında  diğerlerine oranla fazla önemli bir yeri yoktur?    
A) 30 Ağustos Zafer Bayramı                                                              
B) 18 Mart Çanakkale Harbi
C) 24 Kasım Öğretmenler Günü  
D) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

  19)

Yukarıdaki haritaya  göre aşağıdaki  açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Antalya’nın doğusunda Adana vardır.                                
B)Sinop’un  batısında  Bartın vardır.                                        
 C)Muş, Gaziantep’in batısındadır.                                                                                 
D) Ordu, Muş’un kuzeybatısınadır

20) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? (2 puan)
A)I.Dünya Savaşı   
B) Ölçü ve tartılarda değişiklik
 C) Sakarya Meydan Muharebesi                                       
D) I.İnönü Savaşı 

21) Her ülkenin kendine has farklı kültürleri var-dır. Aşağıdaki ülkelerde yaşayan  vatandaşların hangisinin nüfus kağıdında  “Mustafa” ismine rastlanmaz?                                      A) Kore                         B) Kırgızistan                                               C) Türkmenistan          D) Özbekistan

22.
A) fendir     B) ilimdir C) bilimdir   D) tartışmaktır
23) Aşağıdaki spor etkinliklerinden hangisine her ülke katılabilir?                                                                                              
A)Avrupa Kupası             
B)Asya  Avrupa  Maratonu  
C) Dünya Kupası ve Olimpiyatlar                                                                                 
D) Kuzey  ve Güney  Amerika Şampiyonası    

24)Özbekistan’da kadın ve erkeklerin başlarına giydiği geleneksel örtünün adı nedir?                                                            
A) Köylek        B) Doppi          C) Fes   D) Kalpak

25)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin komşu olduğu ülkelerden biri  değildir? 
A) İran B) SuriyeC) Fransa D) Yunanistan 

26) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'ye en yakındır?        
A) Belçika                 B) Hindistan        
C) İtalya          
D) Bulgaristan

27) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Türkçe konuşulmaz?
A) Hindistan             B) Türkmenistan                                 C) Kırgızistan           D) Özbekistan   

28)Aşağıdakilerden hangisi bir Kızılay gönüllüsü-nün yapabileceği davranış olamaz?
A) Kan bağışında bulunmak.                                                   
B) Giyecek-yiyecek yardımı yapmak.                                                           
C) Maddi yardımda bulunmak.
D) Yakınlarını, kan bağışı yapmaya zorlamak.29)”Kutuplara yakın ülkelerde insanlar kalın , Ek-vator’ a yakın ülkelerde insanlar ise ince giyinmektedirler.”   Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?                                                                          
A) İklimin  insanların giyimlerini etkilemesi                                       
B) Kutuplarda havanın sıcak olması                                                        
 C) İnsanların zevklerinin iklime göre değişmesi                       
D) Kullanılan malzemelerin farklı olması 
    
 30)Aşağıda yer alan ülkelerin hangisinin başkenti yanlış verilmiştir?         
      A) Suriye  -Berlin        B) ABD  - Newyork                                                                                                                                 C) İngiltere  - LondraD) Yunanistan  - Atina

31) Japonlarda kağıt katlama sanatının adına……… denir?             
A) Hiroşima    B) Haraşa    C) Origami   D) Oligarşi

32.
I- Kaymakam        
 II- Hakimler                      
III- Muhtar               
IV- Milletvekili        
V- Okul müdürü      
VI- Sınıf başkanı       


Yukarıdakilerden hangileri seçimle iş başına gelir?
A) III ve VI B) III ve  VI                                          C) V -VI ve  II                            D) III - IV ve VI

33)  Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında ça-lışan sivil toplum örgütü değildir?(2 puan)
A) AKUT              B) LÖSEV                                                  C) Yeşilay                      D) Türk Kalp Vakfı

34)Bu ülkede kadınlar üzerlerine “köylek” denilen elbise giyerler.Üst kısmı vücuda oturan bu elbisenin alt kısmı boldur.” diye bahsedilen giysi hangi ülkeye ait bir kıyafettir?(2 puan)
A) Özbekistan                        B) Azerbaycan                                               C)Türkmenistan                   D)Tacikistan                                


CEVAPLAR:
1-B
2-B
3-C
4-B
5-A
6-D
7-B
8-A
9-C
10-
11-C
12-D
13-C
14-B
15-D
16-A
17-
18-C
19-C
20-B
21-A
22-D
23-C
24-B
25-C
26-D
27-A
28-D
29-A
30-A
31-C
32-
33-A
34-A

                 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder