30 Nisan 2014 Çarşamba

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Modernizmi Esas Alan Eserler - Sayfa 194

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2013-2014- Modernizmi Esas Alan Eserler - Sayfa 194

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Modern kavramıyla lüks ve çağdaş kavramları arasında bir ilişki yoktur. ( Y )
• Modernizmi esas alan eserlerde geleneksel anlatım ve yapı reddedilir. ( D )
• Modernizm aklın esas alındığı toplumsal bir dönüşüm sürecidir. ( D )

2. Aşağıda verilen yazarlardan hangisi modernizmi esas alan anlaşıya bağlı olarak eser verme­miştir?
A) Oğuz Atay B) Nezihe Meriç C) Bilge Karasu
D) Orhan Pamuk E) Peyami Safa

Cevap: E (Peyami Safa)

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Modernizmi esas alan yazarlar Batı’daki varoluşçuluk düşünce akımından etkilenmişlerdir.
• Modernizmi esas alan yazarların oluşturduğu edebiyat geleneği modern edebiyat diye anılmaktadır.

4.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder