7 Mayıs 2014 Çarşamba

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 192)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 192)

Milli Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

2. Etkinlik:

Milli Edebiyat Dönemi şiir dili kaynak olarak halkın konuşma dilinden, halk şiirinin söyleyiş özelliklerinden ve eski Türk destanlarının anlatım özelliklerinden yararlanmıştır.
http://ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/

1. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin genel özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma yoluna gidilmiştir.
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
Konu seçiminde yerlilik esas alınmıştır.
Milli kaynaklara yönelinmiştir.
Şiir dili sadedir.
Çeşitli nazım şekilleri kullanılmıştır.
Milli Edebiyat Dönemi şiirinde üç eğilim görülür.
1- Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
2-Saf şiir
3- Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/

2. Millî Edebiyat Dönemi şiirine ait özelliklerin günümüz şiirine etkileri konusunda neler düşün­düğünüzü sözlü olarak ifade ediniz. ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/
Milli Edebiyat Dönemi şiirine ait özelliklerin önemli bir bölümü günümüz şiirini etkilemiştir. Sade dili, milli ve yöresel değerleri, kültür ve tarihi bu etkiler arasında sayabiliriz.1- D,Y,D
2-...Milli Edebiyat.....saf (öz) şiir......http://ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/
3-E
4-E
5- Üstte anlatıldı. http://ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/
6-

http://ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/
11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 - sayfa 193 cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 193)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder