7 Mayıs 2014 Çarşamba

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 193)

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 193)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler - Hikâye


1. Millî Edebiyat Dönemi hikayecilerinden Ömer Seyfettin ve Refik Halit KARAY’a ait hangi hikâ­yeleri okudunuz? Bu hikâyelerde daha çok neler dikkatinizi çekti? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları ile ilgili daha önce edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak döne­min düşünce yapısı ile aynı dönemde ortaya konan anlatmaya bağlı türler arasında hangi bakım­lardan ilgi kurulabileceğini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları halkın yaşam tarzı ve kültürüne, tarihi konulara önem vermişlerdir. Eserlerinde toplumsal duyarlılığı yansıtmışlardı.. Memleket sorunları, vatan sevgisi ve tarih bilinci bu dönemin hikayelerinde önemli bir yer tutar.


Hikâyelerini sade dille ve realist bir anlayışla onaya koyan Millî Edebiyat Dönemi hikâyecileri, konularını tarihî ve millî kaynaklardan, yun ve memleket meselelerinden seçmiş, olay ve durum hikâyeciliğinin güzel örneklerini vermişlerdir. Ömer Seyfettin ve Refik Halit KARAY, bu dönemin önde gelen hikâyecilerindendir.
Olay hikâyeciliğinin Türk edebiyatındaki lik temsilcilerinden kabul edilen Ömer Seyfettin, konu­larını tarihten, günlük hayattan ve anılarından alır. Tıpkı diğer hikâyeleri gibi okuyacağınız “Kütük’ hikâyesi de beklenmedik bir biçimde son bulur.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-2014 (Sayfa 197-204)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder