12 Ekim 2014 Pazar

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 40

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 40

1. ETKİNLİK:

9. sınıf dil ve anlatım ders kitabındaki 1. etkinlikte sorulan Türk dilinin 3 dönemini yazalım.


İlk Türkçe Dönemi ve Ana Türkçe Dönemini geçersek (Bu iki dönemle ilgili yazılı belge yoktur.)

1. ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ:  Yazılı belgelere dayalı bir dönemdir. Kendi içinde üç dala ayrılır: a) Göktürk Dönemi: (6-8. yüzyıllar) Orhun Abideleri ve Yenisye Yazıtları
b) Uygur Dönemi: (8-13. yüzyıllar) Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig adlı eserler
c) Karahanlı Dönemi: (10-13. yüzyıllar) Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügati't Türk, Atabetü'l Hakayık, Divan-ı Hikmet adlı eserler

2. ORTA TÜRKÇE DÖNEMİ (HAREZM TÜRKÇESİ): (12-14. yüzyıllar) Hazar Denizi ile Aral Gölü civarında Batı Türkistan'da kurulup yayılan yazı dilidir.

3. YENİ TÜRKÇE DÖNEMİ:
a) Doğu Türkçesi (Kuzeydoğu Türkçesi)

b) Batı Türkçesi (Güneybatı Türkçesi)

Batı Türkçesi kendi içinde üç döneme ayrılır:
a) Eski Anadolu Türkçesi
b) Osmanlı Türkçesi
c) Çağdaş Dönem (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türkçesi)
9. SINIF DİL VE ANLATIM DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI BURADA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder