12 Ekim 2014 Pazar

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 45

9. sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 45


b)

XIII. yüzyıl, eski Türkçenin bir kırılma noktasıdır. Bu tarihten sonra Oğuzların Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte “Anadolu Türkçesi'’ adlı verilen yeni bir yazı dili oluşmuştur.
ü   
Batı Türkçesi de denilen bu dönem, Osmanlı Türkçesiyle devam etmiş ve bugün konuşulan Türkiye Türkçesi de Batı Türkçesinin İstanbul ağzı te­melinde şekillenmiştir.
ü   
Doğu Türkçesi, Hakaniye ve Çağatay Türkçesi biçiminde devam et­miştir.

ü   
XX. yüzyıl başlarında Orta Asya coğrafyasında uygulanan politikalar sonucunda Kırgızca, Kazakça, Özbekçe gibi Türk yazı dilleri ortaya çıkmıştır.
ü   


c) Türk dilinin tarihi dönemlere ayrılmasındaki kıstaslar:
coğrafi etmenler, siyasi etmenler, savaşlar, göçler, dinin etkisi, kültürel etkiler

ç) Anadolu'ya ilk yerleşen Türkler olan Selçuklular Oğuz boyuna mensup bir Türk topluluğudur. Bundan dolayı Türkçenin Anadolu'da yazı dili olarak gelişmesinde Oğuz ağzının etkisi olmuştur.


9. SINIF DİL VE ANLATIM DİĞER SAYFALARIN CEVAPLARI BURADA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder