24 Eylül 2016 Cumartesi

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları 2016-2017 - Lider Yayınları Sayfa 21-22-23

SAYFA 21 VE 22 ETKİNLİK CEVAPLARI
Okuduğunuz metin kaç birimden oluşmaktadır? Bu birimlerde nelerin anlatıldığını birer cümle (anlam birimi) ile ifade ediniz.
1-8 birimden oluşmuştur


Anlam birimleri bir tema etrafında birleşir. Birer cümle hâlinde ifade ettiğiniz anlam birimleri hangi tema etrafında birleşmiştir? Açıklayınız.
2- ortak tema roman ve şiir okumaktır.
Birinci paragraf: şiir ve roman en çok okuduğumuz türlerdir.
ikinci paragraf:bu ilginin sebebi başkaların yaşamına duyulan meraktır.
üçüncü paragraf: romancıyı eser yazmaya iten sebepler
dördüncü paragraf: romancı ve yaşar iç dünyasındaki yaşamı tüm insanlarla paylaşmak ister
beşinci paragraf: okuyucu yazarın dünyasında kendisine bir yer bulur
……
……
3.             Öğretici metinlerin planı, metni oluşturan anlam birimlerinin ilişkisine dayanır. Belirlediğiniz anlam birimlerinin ilişkisinden yola çıkarak okuduğunuz metnin planını ve ana düşüncesini aşağıda verilen tablo üzerinde gösteriniz.

3-1.anlam birimi: şiir ve roman en çok okunan türdür
2.anlam birimi:başkaların yaşantı ve düşünceleri ilgimizi çeker
3.anlam birimi:romancıyı şiir yazmaya iten sebepler vardır

4.anlam birimi:romancı kurudğu dünyayı okuyucu ile paylaşmaktadır
5.anlam birimi: okuyucu okufduğu eserde kendine yer bulur
6.anlam birimi:romanın amacı bir şey öğretmen değil
7.anlam birimi:roman ve şiir kişilerde farklı duygular yaratır
8.anlam birimi:okuma hevesini,gücünü kaybetmemek gerekir
ANA DÜŞÜNCE: roman ve şiir okumak insana çok şey kazandırır.

Tablo üzerinde gösterdiğiniz anlam birimlerin hangilerinin metnin “giriş”, hangilerinin “gelişme”, han­gilerinin “sonuç” bölümüne ait olduğunu tespit ederek aşağıdaki uygun yerlere yazınız.
4-
1. anlam birimi: giriş
2. anlam birimi: gelişme
3. anlam birimi: gelişme
4. anlam birimi: gelişme
5. anlam birimi: gelişme
6. anlam birimi: gelişme
7. anlam birimi: gelişme
8. anlam birimi: sonuç

Metnin yazılış amacını belirleyerek aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
5-yazılış amacı: okuyucunun düşüncelerini etkilemek farklı bakış açısı kazandırmak
Sayfa 23 cevapları
Okuduğunuz metnin ana düşüncesi, günümüzün kültür ve sanat dünyasında ele alınmakta mıdır? Tartışarak belirleyiniz.
6-roman ve şiir okumanın önemi günümüzde de bir çok platformda tartışılmaktadır. Özellikle kültür ve sanat dünyasında sıkça bu konular irdelenmektedir. Edebiyatımızda var olduğundan bu yana sürekli tartışılmış ve çeşitli yorumlara neden olmuşlardır.

Metnin teması başka iletişim araçlarıyla ifade edilebilir mi? Açıklayınız.
7-teması sesli olarak televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla da ifade edilebilir

8.Metinden terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelere örnekler bularak aşağıdaki tabloda uygun yerlere yazınız. Terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimelerin aynı metinde kullanılmasının se­bebini tartışarak belirleyiniz.

terim: roman, şiir edebiyat, tarih
kavram: gerçek ,varlık, zenginlik, özlem, alın, ilgi, derin, düzen
gündelik hayatla ilgili ifadeler: sevmek, yatakhane, hatırlama, gizlice, didinmek, çalışmak, fırsat bulmak, çanta, şiir, roman

Cumhuriyet Döneminin dil anlayışını dikkate alarak metni dil ve anlatım yönünden değerlendiriniz.
9-metnin dil anlatım özellikleri.
*açık ve sade dil
*açıklayıcı anlatım kullanılmış
*öznel bir anlatıma çoğunlukla yer verilmiş
*karşılaştırma, örneklendirme, çıkarımda bulunma metotlarına yer verilmiş

Metinde savunulan düşüncelerden, metnin dil ve anlatım özelliklerinden yola çıkarak metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirleyiniz.
10-öğretici metin geleneğine bağlı kalınmıştır
“Niçin Roman, Niçin Şiir Okuruz” adlı metinle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyerek Suut Kemal Yetkin’in fikrî ve edebî yönü ile ilgili çıkarımlarınızı aşağıda verilen tabloya yazınız.
Niçin okuruz alanına yazınız: yazar aynı zamanda şiir ve roman eleştirmenidir. bu nedenle roman ve şiirin okuyucu üzerindeki etkisi metinde başarılıdır.
fikri edebi yönü alanına yazınız: Suut Kemal Yetkin (d. 1903, Şanlıurfa, Türkiye) – (ö. 18 Nisan 1980), Türk edebiyatçı, denemeci, edebiyat profesörü.
Yazın yaşamına Suut Saffet takma adıyla şiir ve mensur şiirler yazarak başladı. Estetik, sanat, felsefe, resim konularındaki yapıtlarının yanı sıra, deneme türünde yapıtlar vermiştir. Edebiyatın türlü konuları üzerinde özlü düşüncelerini kaleme alan deneme türünün en başarılı temsilcilerinden olmuştur. 1959-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde bulunmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (1. Dönem) Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi'nin oğludur. Devlet Bakanlığı, Fahri Korutürk ve İhsan Sabri Çağlayangil dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış İlhan Öztrak'ın kayıpederidir.
TBMM VII. ve VIII. Dönem Urfa Milletvekilliği yapmıştır.
Bazı eserleri[değiştir]
Şiir Üzerine Düşünceler
Günlerin Götürdüğü
Yokuşa Doğru
Düşün Payı
Estetik
Metafizik
Edebiyat Konuşmaları
Edebiyat Üzerine
Yarına İnanmak
Yazılanı Yaşama
Canım Kitap
Büyük Tedirginler (Mustaripler


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder