24 Eylül 2016 Cumartesi

12. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Lider Yayınları 2016-2017- Sayfa 26-27-28

1. Okuduğunuz metni yazar niçin kaleme almıştır? Yazarın okuyucusuna iletmek istediği nedir?
1- Yazarın metni yazmasının amacı Niğde-Kayseri arasındaki yolculuk izlenimlerini paylaşmaktır. İletmek istediği düşünce ise otorayın ulaşıma getirmiş olduğu kolaylıktır.

2. Metnin planını oluşturan anlam birimleri nasıl bir araya gelmiştir?
2-paragraflar halinde ve bir plan içerisinde yazılmış metin. Birimler arasında anlam bütünlüğü var giriş, gelişme sonuç bölümlerinde düşünceler dile getirilmiş.
3. Metnin “giriş”, “gelişme” ve “sonuç” bölümlerinde neler anlatıldığını birer cümleyle aşağıya yazınız.
3-giriş: Niğde'ye yaklaşırken şairin şiirine konu olan hanın görülmesi
gelişme: Faruk Nafız dönemi ile şimdiki ulaşım imkanların karşılaştırılması, yolculuğun şiire etkileri
sonuç: yeni buluşların edebiyattaki romantizmi olumsuz etkilemesi
4. Metnin ana düşüncesi bugün için de geçerliliğini korumakta mıdır? Bu ana düşünce başka hangi iletişim araçlarıyla ifade edilebilir? Gündelik hayattan örnekler vererek açıklayınız.
4-Ana düşünce şu: edebiyattaki romantizmi yeni buluşlar nedeniyle gittikçe kaybolmakta. bu sorun günümüzde devam etmekte yeni buluşla insanları duygusallığa sevk etmesi, taklitçiliğin artması, yaratıcılığın azalması günümüzün de sorunudur. Bu sorunlar günümüzde görsel ve yazılı basında dile getirilmektedir.
5. Metnin ana düşüncesi, yazarın yaşadığı dönemin sosyal hayatının hangi özelliklerini yansıtmaktadır?
5-teknolojinin hızlı geliştiği bir dönemde eski şair ve eserlerin derinliği, yaşamla yakınlığı daha çok hissedilmiştir.
6. Okuduğunuz metindeki terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimeleri aşağıdaki tabloya yazınız.
6-terim: oya, demokrat, otoray, şilte, tayyare, spleen, şiir
kavram: hüzün, karanlık, şüphe, mesafe, korku, yas, icat
gündelik hayat: işaret etmek, oturan ,şehir, iyi seçememek, ağaç kümeler, eteğini sarmak
7. Aşağıda verilen metinden yola çıkarak “Otoray Yolculuğu Niğde - Kayseri -1” adlı metnin dil ve anlatım özelliklerini sözlü olarak ifade ediniz.
7-açık ve sade bir dil, gerçek anlamda kelime kullanımı, öyküleyici, betimleyici anlatıma başvurulmuş, birinci tekil ağzı kullanılmış

8. Metnin dil ve anlatım özellikleriyle yazıldığı dönemi dikkate alarak ait olduğu geleneği belirleyiniz.
8-cumhuriyet dönemi nesri geleneğine uygun yazılmış

9. Reşat Nuri GÜNTEKİN hakkında yaptığınız araştırmalardan yola çıkarak yazarın fikrî ve edebî yönü ile “Otoray Yolculuğu Niğde - Kayseri -1” adlı metin arasında nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
9-Yazar, öykü, roman ve oyunlarıyla edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Kahramanları genelde tek yönlüdür. Olay kahramanlarını çevreyle birlikte verir.
Anadolu insanını iyi tanıdığını eserlerinden anlaşılır. Bazı eserlerinde genç cumhuriyetin toplumsal ideallerini işlemiştir. Reşat Nuri Güntekin eserlerine konuşma dilinin zenginliğini zorlanmadan yansıtır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder