29 Ekim 2016 Cumartesi

11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 37-38 Değerlendirme Soruları

37-38. sayfalar değerlendirme soruları
1. Aşağıdaki yargılar doğru ise ayraçla gösterilen yerlere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D ) Mektup türleri içinde iş mektubu daha yaygındır.

( D ) Sanatçıların görüşlerini gazete ve dergi yoluyla açıkladıkları mektuplara “açık mektup” denir.

(  D ) Dilekçeye, gönderilen makam ve yer adıyla başlanır.

( D  ) Dilekçede, hitap edilen makamın her harfi büyük yazılır.


( D ) Düğün, nişan, konferans vb. amaçla gönderilen davetiyeler “çağrı mektupları"dır.

( D ) Mektupta hitap sözcüklerinin baş harfleri büyük olur.

( D ) Mektup biçiminde roman ve hikâye de yazılabilir.

( D ) Sanayi ve ticaret kuruluşlarının birbirlerine ya da kişilerin bu kurumlara yazdıkları mektuplara “iş mektupları” denir.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeler yazınız.

Haber alma, haber verme, uzaktaki eş dostla görüşme, bir dileği iletme ya da bir istekte bulunma amacıyla kaleme alınıp gönderilen yazılara MEKTUP denir.

Bir mektup GİRİŞ, GELİŞME, SONUÇ olmak üzere üç bölümden oluşur.

Dilekçelerde tarih, isim ve imza SAĞ ALT köşede yer alır.

Dilekçeler makamlar arasında yazılmışsa ARZ VE RİCA EDERİM şeklinde son bulur.

  • Bu mektuplarda üst makamda bulunan yetkili, alt makamdakine "rica ederim", alt makamdaki üst makama "arz ederim" makamlar birbirlerine eşit seviyede ise "arz ve rica ederim" şeklinde ifadeler kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi iş mektuplarına ait bir özellik değildir?
A) “Sipariş”, “sorgulama”, “başvuru” gibi çeşitlerinin olması
B) Dilin, açık ve anlaşılır olması
C) Beyaz kâğıda siyah ya da koyu mavi mürekkeple yazılması
D) Mektubun yazılış amacının açıkça belirtilmesi
E) Özel mektuplara göre daha samimi ifadelerin kullanılması

4. Mektup türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çeşitli türleri vardır.
B) Edebî tür olarak güzel örnekleri vardır.
C) İletişim kurmak amacıyla yazılır.
D) Belirli bir düzen çerçevesinde kaleme almır.
E) Bütün mektuplarda özel anlatım esastır.

5. Aşağıdakilerden hangisi dilekçelere ait bir özellik değildir?
A) Sol alt köşeye adres yazılır.
B) Sade bir anlatımla kaleme alınır.
C) Yazılacak makamın bulunduğu yer belirtilir.
D) Amaç, bir dileğin, isteğin ortaya konmasıdır.
E) Dilekçe, üst makama “rica”, alt makama ise “arz” edilerek son bulur.

6. Aşağıdakilerden hangisi özel mektupların belirgin anlatım özelliğidir?
A) Akıcı bir anlatımının olması
B) Sade bir dilin kullanılması
C) Samimi bir anlatımla kaleme alınması
D) Karşılıklı konuşuyormuş havasını yansıtması
E) Öznel anlatım yanında nesnelliğe de yer verilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi dilekçelerin en temel anlatım özelliklerinden biri değildir?
A) Öznel anlatımının olması
B) Yalın bir dille kaleme alınması
C) Sanatlı bir anlatıma yer verilmesi
D) Ciddi bir anlatımın esas alınması
E) Nesnelliğin ağırlıkta olması

8. Mektupların yazılış amaçlarını ve iletişimdeki rolünü aşağıdaki noktalı yerlere yazınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder