17 Ekim 2016 Pazartesi

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel etkenler nelerdir?

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatını etkileyen sosyal, etkenler

Tanzimat Dönemi edebiyatı Batılı değerlerle halkı aydınlatmayı, bilinçlendirmeyi amaçlamıştır.
Batılılaşma anlayışının ortaya çıkmasıyla toplumdaki yanlış batılılaşma ele alınmıştır.
Savaşlardan yenilgiyle çıkılması halkı etkilemiş, halkta vatanseverlik, hürriyet gibi değerlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kavramlar Tanzimat edebiyatının 1. döneminde işlenmiştir.
Batılılaşmayla birlikte sosyal hayattaki, aile yapısındaki değişmeler, kadın-erkek ilişkileri Tanzimat edebiyatını etkilemiştir.


Tanzimat Dönemi Türk edebiyatını etkileyen siyasal etkenler

Osmanlı Devleti'nde Batı'ya ayak uydurma çalışmaları doğrultusunda yenileşme çalışmaları  yapılmıştır. (III. Selim, II. Mahmut dönemlerinde) Tanzimat Fermanı ile devlet resmi olarak Batı'ya yönelmiştir. Bu yenileşme hareketleri Tanzimat edebiyatının siyasi zeminini oluşturmaktadır.
Tanzimat edebiyatının birinci dönemi ile ikinci dönemi arasında düşünce, anlayış farklılıklarının oluşmasında siyasi ortamın etkisi olmuştur.

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatını etkileyen kültürel etkenler

Osmanlı Devleti çok uluslu ve kültürlü bir devlettir. Müslümanlar içinde farklı milletler yer almaktaydı. Bu da Türk-İslam kültürünün yanında Arap ve Fars kültürünün de yer aldığını gösteriyor. Müslümanların dışında gayrimüslimler de vardır. Gayrimüslim tebanın oluşturduğu azınlıklar kültürlerini devam ettirmişler, Batılı gibi yaşamışlardır. Bütün bunlar Tanzimat edebiyatını kültürel olarak etkilemiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder