17 Ekim 2016 Pazartesi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları EKOYAY 2016-2017 Sayfa 73 Ölçme ve Değerlendirme

11. sınıf Türk edebiyatı dersi Ekoyay Yayınları Tanzimat edebiyatıyla ilgili ölçme ve değerlendirme sorularının cevapları sayfa 73

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel etkenler nelerdir?

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatını etkileyen sosyal, siyasal ve kültürel etkenler nelerdir?

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında etkili olan düşünce ve sanat akımları nelerdir?
Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında etkili olan düşünce akımları: OSMANLICILIK, RASYONALİZM (akılcılık - Şinasi'de görülür.)
Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında etkili olan sanat akımları: ROMANTİZM, KLASİSİZM, REALİZM

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının genel özellikleri nelerdir?
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ

B. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Tanzimat Dönemi sanatçıları halkı eğitmek gayesi taşıdıklarından halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmaya özen göstermişlerdir. ( D  ) (Kısmen doğru, 1. dönem sanatçıları için doğru diyebiliriz. Ama dilde sadeleşme tam olarak gerçekleşmemiş. 2. dönem Tanzimat edebiyatında sade dil anlayışı terk edilmiştir.)

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlar. ( Y )

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı özellikle Fransız edebiyatından etkilenmiştir. ( D )

Tanzimat Dönemi sanatçılarının ortak özelliği hepsinin tiyatro türünde eser vermiş olmalarıdır. ( Y )


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Tanzimat Edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Makale, fıkra, deneme gibi Batı’dan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.

D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

E) Bu dönemde çıkan resmî gazeteler, Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr’dır.

ÖSS - 2006

2. Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya çalışmıştır.

İlk kuşaktan sonra, ................................, ................................, ................................,

................................oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha

çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin - Ali Ekrem - Süleyman Nazif’ten

B) Halit Ziya - Mehmet Rauf - Hüseyin Cahit - Ahmet Şuayıb’dan

C) Rıza Tevfik - Mehmet Emin - Mehmet Âkif - Muallim Naci’den

D) Recaizade Ekrem - Abdülhak Hâmit - Samipaşazade Sezai - Nabizade Nazım’dan

E) Yahya Kemal - Halide Edip - Yakup Kadri - Refik Halit’ten

ÖSS 2008


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder