19 Kasım 2016 Cumartesi

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 49

1. Aşağıda verilen cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.
a) Bilimsel yazı ve eserlerin göndergesi dış dünyada veya insanda vardır.
GÖNDERGE: Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık
Gönderge, göstergenin dış dünyadaki gerçek karşılığıdır.


b) Her edebî metin tamamlanmış bir sistem hüviyetiyle karşımıza çıkar.
HÜVİYET:  kimlik
c) Edebî metinle sağlanan iletişimin amacı ise okuyucuda, dinleyicide veya seyircide estetik yaşantı uyandırmaktır.
ESTETİK YAŞANTI: Güzellik duygusu, güzel duygular uyandırmak.

2. Okuduğunuz metne göre edebî metinler ile bilimsel metinlerin farkı nedir? Açıklayınız.
Edebi metinlerde gerçeklik olduğu gibi aktarılmaz, edebi metinler kurmacadır. Bilimsel metinlerde ise gerçeklik olduğu gibi aktarılır.

3. Metne göre edebî metnin özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
Gerçeği olduğu gibi aktarmaz, kurmacadır.
Okuyucuda estetik yaşantı oluşturmak ister, güzel duygular uyandırmayı amaçlar.
Her okunuşta yeni anlamlar kazanır. Edebi metin çok anlamlıdır.
Oluştuğu dönemi temsil eder.
Döneminin özelliklerini yansıtması bakımından belge özelliği de taşır.

4. Metinde geçen "izlenim bırakmak", "duyuş uyandırmak", "estetik yaşantı uyandırmak" ifadelerinin edebî metinlerle bağıntısı nedir? Açıklayınız.
Edebi metinlerde hissettirmek, sezdirmek, güzel duygular uyandırmak amaçlandığı ifade edilmiştir.
5. Edebî metinlerin anlatma biçimleri nelerdir? Sıralayınız.
Metne göre:
anlatma-nakletme (roman, hikaye,masal vb.)
coşkuyla dile getirme (şiir)
gösterme (tiyatro)
şeklinde anlatma biçimleri vardır.

6. "Edebî metnin anlamı değil, anlamları vardır." cümlesi, edebî metinlerin hangi özelliği ile ilgilidir? Örnekler veriniz.
Edebi metnin çok anlamlı olduğu, her okunuşta yeni anlamlar kazandığı, yoruma açık olduğu ifade edilmiş.
Bir şiirin (örnek olarak Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri) her okunuşta farklı anlamlar kazanması, kişiye göre farklı yorumlanması 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder