1 Aralık 2016 Perşembe

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 100-101

Sait Faik Abasıyanık'ın Hişt Hişt Hikayesi
Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını bulunuz ve karşılarına yazınız.


a) hav:  Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince tüy, ülger

b) Mihalâki kuşu:

c) bel:  Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı.

ç) zati: Zaten

2. Okuduğunuz hikâyenin tema ve konusunu belirleyerek verilen boşluğa yazınız.
Tema: Yaşama sevinci
Konu: Önemsiz bir şeye sinirlenen anlatıcının o gün doğayla iç içeyken nereden geldiği belli olmayan hişt hişt sesini duyması

3. Okuduğunuz hikâyede olayların birbiriyle ilişkisini açıklayınız.
Yazar, hikayede olayları anlatıcının ruhsal durumuyla ilişkili veriyor. Zaten hikayede olay ön planda değil. Doğanın görünümü, bunu her günkünden farklı algılayış, hişt hişt sesini duyması, eşeğin otlayışı, yola çıkması, bir adamla kadını görmesi, yer belleyen bir adamla konuşması...Hikayenin merkezinde nereden geldiği belli olmayan hişt hişt sesi var.  Bunların birbiriyle ilişkisi yokmuş görünüyor. Yazar, hayattan kısa bir kesit sunmuş. Hayatın kısa bir anını bu anda görülen ve yaşananları anlatarak yaşamın içinden gelen sesi bize duyurmak istemiş. Zaten hikayede olay ön planda değildir.
4. Hikâyede şahıs kadrosu (kişiler) kimlerden oluşmaktadır? Bu kişilerin özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.
Anlatıcı
Bir kadın bir erkek
Yer belleyen bir adam
Bahçıvan

5. Okuduğunuz hikâyede olayların geçtiği zaman ve mekânı belirleyiniz. Mekân ile hikâyedeki kişiler ve olay arasında bir ilgi kurulabilir mi? Tartışınız.
Mekan: Yol, yol kenarı, doğa
Evet ilgi kurulabilir. 
6. Okuduğunuz hikâyede olayların merkezinde hangi temel çatışma vardır? "Bir 'hişt hişt' sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları..." cümlesinin metnin teması ve temel çatışması ile ilgisi üzerine düşüncelerinizi belirtiniz.
Hikâye kişisinin kendisiyle ve doğayla olan çatışması verilmiş. Hişt hişt sesinin nereden geldiğini bulmaya çalışması, hem de bu sesin gelmesini istemesi. Bu ses onu yaşama bağlıyor.  Bu şekilde temaya ulaşıyoruz. Tema: Yaşama sevinci

7. Hikâyedeki olaylar kim tarafından anlatılmaktadır? Hikâyedeki anlatıcının bakış açısını belirleyiniz.
Hikayedeki olaylar hikayenin bir kişisi tarafından anlatılıyor. Hikayedeki anlatıcının bakış açısı kahraman bakış açısıdır.
8. Hikâyeden seçtiğiniz bir paragrafı hâkim veya gözlemci bakış açısı ile anlatınız.

9. Hikâyede anlatım biçimleri ve tekniklerinden hangileri kullanılmıştır? Metin üzerinde gösteriniz.
Betimleyici, öyküleyici anlatım biçimleri kullanılmış.
İç konuşma, diyalog teknikleri kullanılmış.
Eleştirel Okuma

1. Hikâyede anlatılan olaylarla günlük hayatınızda yaşadıklarınızı karşılaştırınız. Yazarın günlük insan yaşantısına dair neleri anlattığını, kurguya dair hangi ayrıntıları ve tasvirleri sunduğunu hikâyeden hareketle anlatınız.

2. Metnin yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.

3. Okuduğunuz hikâyeyi Memduh Şevket Esendal'ın "Hayat Ne Tatlı" hikâyesiyle anlatım ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder