1 Aralık 2016 Perşembe

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB 2016-2017 Sayfa 56

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.

a) uygarlık: uygar olma durumu, medenilik, medeniyet


b) tanzimat: düzenlemeler, İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı

2. Metne göre Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?
İslam dininin kabulu ve Batı'ya dönüş hareketi

3. Metne göre Türk edebiyatı hangi dönemlere ayrılmaktadır? Yazınız.
Üç ana döneme ayrılıyor:
1. İslâmlığın kabulüne dek Türk edebiyatı
2. İslâm uygarlığı etkisi altında gelişen Türk edebiyatı
3. Batı uygarlığı etkisi altında gelişen Türk edebiyatı


4. Kültürel ve siyasal değişimlerin edebiyat devirlerinin değişimine yön verişini açıklayınız.
Kültürel ve siyasal değişimler toplumu ve edebiyatı etkilemektedir. Bu değişimlerle birlikte edebiyatta yeni, farklı anlayışlar ortaya çıkmaktadır.
Eleştirel Okuma

1. Okuduğunuz metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.
Yazar, bilgilendirici, öğretici bir anlatım benimsemiştir.

2. Okuduğunuz metinle "Ana Hatlarıyla Türk Edebiyatının Dönemleri" metnini ve 58. sayfada verilen tabloyu karşılaştırınız.
İki metin de Türk edebiyatının devirlere ayrılmasını anlatmaktadır. Ana Hatlarıyla Türk Edebiyatının Dönemleri adlı metin de öğretici, bilgilendirici metindir. Konuyu 55. sayfadaki metinden biraz daha ayrıntılı ele almıştır. Şemada ise metinlerde verilen bilgilerin başlıklar halinde sınıflandırıldığını görüyoruz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder