23 Ağustos 2013 Cuma

2013-2014 Beden Eğitimi Sene Başı Zümresi

2013-2104 öğretim yılı Beden Eğitimi Dersi 1. dönem 1. zümre toplantı tutanağı
Beden eğitimi dersi zümre toplantısının gündem maddeleri aşağıya eklenmiştir. Zümre kararlarını word dosyası olarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.GÜNDEM MADDELERİ

1-    Açılış ve Yoklama.
2-    Zümre başkanının seçilmesi ve yazmanın seçilmesi.
3-    Bir önceki sene yapılan zümre öğretmenler toplantısında alınan kararların görüşülmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi.
4-    Eğitim öğretimle ilgili mevzuatın, Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçlarının, okul kuruluş amacının okunması ve incelenmesi.
5-    Müfredat programının incelenip ders amaçlarının okunması.
6-    Haftalık ders çizelgesinin incelenmesi ve derslerin öğretmenlere paylaştırılması.
7-    Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili Atatürkçülük konularında ders konuları ile irtibatlar kurularak yıllık planların hazırlanması.
8-    Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.
9-    Ünitelerin yıllık planların hazırlanması Ders kesim raporlarının incelenmesi, çalışma takviminin çıkarılması, ders saatleri toplam süresinin ünitelere paylaştırılması ve ünite sırasının çıkarılması ve tespiti.
10- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması.
11- Diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda işbirliğinin yapılacağının tespit edilmesi, yıllık planda gösterilmesi.
12-  Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derse yansıtılmasını sağlayıcı kararlar almak.
13- Ders içinde ve ders dışında yapılacak deney, inceleme gezisi ve gözlem gibi faaliyet ve etkinliklerin tespit edilmesi, deney planları ve deney raporlarının hazırlanması ve okul yönetimine verilmesi, ders araç-gereçlerinin kullanılması, öğretim materyalleri, çevreden yararlanabilecek kaynaklar, ders araç gereçlerinin gözden geçirilmesi
14- Beden eğitimi derslerinde uygulanacak sınavların şekil sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi
15- Öğrencilere verilecek proje ve performans ödev konularının seçiminde öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre standartlarının göz önünde bulundurulması. Buna göre:
a) Ödev verilecek ünitelerin tespit edilmesi,
b) Her sınıf için birden fazla ödev konusunun tespit edilmesi,
c) Ödev verilme, takip etme ve teslim tarihlerinin tespiti ve yıllık planda gösterilmesi,
d) Ödevlerin değerlendirilmesi,
e) Ödev konuları ile ilgili kaynak araç ve gereçlerin tespiti,
f) Bir önceki öğretim yılındaki ödevlerde aksayan yönlerin tespiti ve alınacak önlemler,
g) Ödevlerin sınıfa sunulması ile ilgili prensip kararlarının alınması.
16- Öğrencilerin sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi.
17- Ders ünitelerinde konuya uygun özel gün ve haftaların tespiti, ayrılacak zamanın ders saati olarak belirlenmesi,
18- Spor kıyafeti giyinme yerlerinin ve tesislerin temizliği tertibi ve düzeninin sağlanması, Öğrencilerde kıyafet birliğinin sağlanması, Öğrencilerin sonraki derse hazırlanması,
19-  Raporlu öğrencilere uygulanacak işlemler.
20-  Beden Eğitimi zümresinin okulun genel disiplinine katkısı.
21-  Ders dışı çalışmalarda görev alacak öğretmenlerin belirlenecek 6 saat ders dışı çalışma planlarının hazırlanarak onaya gönderilmesi.
22-  Özel gün ve bayramlarda, sportif etkinliklerde görev dağılımı.
23-   Dilek ve temenniler.
 


2013-2014 BEDEM EĞİTİMİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder