18 Ağustos 2013 Pazar

2013-2014 Matematik-Geometri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

 2013-2014 Matematik-Geometri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

2013-2014 eğitim öğretim yılı matematik geometri dersleri 1. dönem başı zümre toplantı tutanağını word dosyası olarak sayfanın en altında yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz. Lise matematik ve geometri dersleri zümresini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Matematik ve geometri zümre toplantı tutanağındaki boşluklara okul ve öğretmen isimlerini ekleyerek kısa zamanda zümrenizi hazırlayabilirsiniz.  Aşağıya 2013-2014 matematik geometri zümre toplantı tutanağının bir bölümü örnek olması amacıyla eklenmiştir. Dosyayı sayfanın altındaki bağlantıdan indiriniz.
…………………….. LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM BAŞI MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Toplantı Yeri            : Okul Kütüphanesi
Toplantı Tarihi         : 20.09.2013
Toplantı Saati           : 16:00
Toplantı No               : 1
Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM MADDELERİ:

1-      Açılış ve yoklama
2-      2013-2014 eğitim öğretim yılında zümre başkanlığı yapacak olan öğretmenin belirlenmesi
3-      1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Milli Eğitimin Genel Amaçlarının okunması ve gerekli açıklamaların yapılması
4-      2012-2013 eğitim öğretim yılında alınan zümre kararlarının incelenmesi alınan kararların uygulanma sonuçlarının değerlendirilmesi
5-      Matematik ve geometri müfredat programlarının incelenmesi ,Matematik ve geometri derslerinin genel amaçlarının okunması
6-      Atatürkçülük ile ilgili  konularının Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarına yansıtılması çalışmaları
7-       Öğretim programlarında yer alan kazanım ve davranışlar dikkate alınarak  dersler işlenirken uygulanacak yöntem ve tekniklerin  belirlenmesi
8-      Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması için alınacak kararlar
a-) 2013-2014 Eğitim öğretim yılında yapılacak yazılı sınav sayılarının belirlenmesi
b-) 2013-2014 Eğitim öğretim yılında  öğrencilere verilecek sözlü puan sayılarının belirlenmesi
9-Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları  yapılarken dikkat edilecek hususların belirlenmesi
10-Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
11- Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap ,araç gereç diğer  öğretim materyalinin  belirlenmesi
12-Öğrencilere verilecek yıllık ödev ile ilgili kararların alınması
a-) Ödev konularının tespiti
b-) Ödev değerlendirme esaslarının belirlenmesi
13- Öğrencilerin Matematik ve Geometri derslerinden başarı düzeylerini arttırmak için alınacak önlemler
14- 2013 YGS ve LYS sınavlarında okulumuzun matematik ve geometrideki başarı durumunun  Değerlendirilmesi Öğrencilerimizin  2014 YGS ve LYS hazırlık çalışmalarının planlanması
15- E-Okul sitemine yazılı tarihleri ve notların girilmesi
16- 1.Dönem yapılacak ortak sınavla ilgili esasların belirlenmesi
17 -Dilekler ve kapanış


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARALAR


1- 2012-2013 Öğretim yılı zümre başkanı ……………….. iyi ve verimli bir öğretim yılı olması dilekleri ile toplantıyı açtı . Yapılan yoklamada toplantıya katılması gereken tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olduğu görüldü.Gündemin 2. maddesine geçildi.

2- ………… önerisini kurulun kabul etmesi ile  2013-2014 öğretim yılında zümre başkanı  olarak matematik öğretmeni …………….. seçildi.
Gündemin üçüncü maddesine geçildi.

3-  Zümre başkanı  ……….. tarafından  1739 Sayılı  Milli Eğitim Temel kanunundan  Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını okundu.
…………………. “ Nasıl bir insan yetiştirmemiz gerektiği Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarında belirtilmiştir. Bizler öğretmenler olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizi   Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları doğrultunsa yürütmek zorundayız” dedi. Gündemin 4. maddesine geçildi.

4- …………………… tarafından 2012-2013 öğretim yılında yapılan zümre toplantılarında alınan karaları okundu. Alının kararlar kurul tarafından değerlendirildi. 2012-2013 Öğretim yılında alınan karaların uygulandığı ve uygulama sonucunda olumlu sonuçlar elde edildiği belirtildi.gündemin 5. maddesine geçildi.

5- Zümre başkanı  ……………… “ Ortaöğretim Matematik dersi 9-10-11-12. sınıflar müfredat programı Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye kurulu Başkanlığının 24.08.2011 tarih ve 121 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.Ortaöğretim geometri dersi 9-10. sınıflar müfredat programı Talim Terbiye kurulu Başkanlığının 30.12.2009 tarih ve 334 sayılı kararı ile ; 11. sınıf geometri dersi müfredatı Talim Terbiye kurulu Başkanlığının 30.12.2010 tarih ve 330 sayılı kararı ile kabul edilmiştir” dedi.Ünitelendirilmiş yıllık ders planları yapılırken  yukarıda sözü edilen müfredat programlarının esas alınacağını vurguladı.
……………….. tarafından  müfredat programlarından matematik ve geometri dersinin genel amaçlarını okundu”.
Gündemin 6. maddesine geçildi.

6- ……………….. “Atatürkçülük konularının yıllık planlara alınması 2104 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinde belirtilmiştir” dedi.
KARAR: Atatürkçülük konularının ünitelendirilmiş yıllık ders planlarına aşağıdaki şekilde alınarak işlenmesine karar verildi.
29 Ekim haftasında “Atatürk’ün matematik ve geometri konusunda yaptığı çalışmalar”
10 Kasım haftasında “Atatürk’ün kişiliği’’
23 Nisan haftasında “Atatürk ve çocuk”
19 Mayıs haftasında “Atatürk ve gençlik”
Gündemin 7. maddesine geçildi.

7-………………………. “okulumuzdaki öğrencilerin matematik dersi için ilköğretimden getirdikleri bilgi birikimleri ve hazır bulunuşluklarının istenen seviyede olmadığı bazı öğrencilerin temel dört işlem konusunda yetersiz olduğunu biliyoruz.Bunları dikkate alarak derslerde uygulayacağımız yöntem ve tekniklerimizi buna göre belirlemeliyiz” dedi.
KARAR: Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki yöntem ve tekniklerin uygulanmasına karar verildi.
2013-2014 MATEMATİK GEOMETRİ SENE BAŞI ZÜMRESİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder