11 Ağustos 2013 Pazar

9. Sınıf Türk Edebiyatı - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Boşluk Doldurma Uygulaması

9. Sınıf Türk Edebiyatı - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Boşluk Doldurma Uygulaması


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. "abba" şeklindeki uyak düzenine ...............denir.

2. Dize sonlarındaki en az üç ses benzerliğiyle oluşan uyak türüne  ...............denir.

3. Dize sonlarında aynen tekrarlanan sözcük ve eklere  ...............denir.

4. Türk edebiyatında aruz ölçüsü en çok  ...............geleneğinde kullanılmıştır.

5. Aruz ölçüsünde  ...............hece (.) işaretiyle gösterilir.

6. Dizelerdeki hecelerin sayısına göre oluşturulmuş ölçüye  ...............denir.

7.Dizelerdeki hecelerin açıklığına ve kapalılığına göre oluşturulan ölçüye ……………… adı verilir.

8. Halk şiiri geleneğinde en çok  ...............uyak kullanılır.

9. Çapraz uyak  ...............şeklinde düzenlenen bir uyak düzenidir.

10. Hece ve aruz ölçüsü dikkate alınmadan yazılan şiirlere  ...............denir.

11. Bir dizenin sonundaki sözcüğün diğer dizenin sonundaki sözcüğün içinde tam olarak yer almasıyla  ...............uyak oluşur.

12.

Güle naz

Bülbül eyler güle naz

Girdim dost bahçesine

Ağlayan çok gülen az Bu şiirde altı çizili kelimelerde …………………uyak vardır.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARININ CEVAPLARI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder