28 Eylül 2014 Pazar

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Ekoyay - 2014-2015 - Sayfa 23

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Ekoyay - 2014-2015 - 23. Sayfa


1. “Dil” adlı metinde yazarın “dilin toplum hayatındaki yeri ve önemi” hakkında hangi görüş­leri dile getirdiğini sözlü olarak ifade ediniz.

* Dil, insanın dünyadaki yerini ve değerini belirler.
* İnsanı insan yapan ve diğer insanlardan ayıran özelliklerin başında dil gelir.
* Dil, ile duygu istek, düşünce ve tasarılarımızı ifade ederiz.
* Bilim, teknik, sanat, edebiyat, sosyal ilişkiler, kısaca hayatımızdaki her şey dile muhtaçtır.
* Bir toplumun, gelenekleri, inanışları, dünya görüşü sahip olduğu her şey diline yansır.
* Dil geçmişi günümüze, bugünü de geleceğe taşır.

2. İnsanların ve toplumların duygu, düşünce, yaşayışlarını kısacası kültürlerini daha sonraki kuşaklara aktarmak için kullanabilecekleri yöntem ve malzemeler neler olabilir? Yazarın bu ko­nudaki görüşlerini sözlü olarak ifade ediniz.

Bunun için en uygun malzeme "dil"dir.

3. “Aynı dili konuşan insan toplulukları ortak kültür değerlerini paylaşırlar.” düşüncesinin me­tinde nasıl ele alındığını yorumlayınız. Bu düşünceyi destekleyen örnekler veriniz.

Dil olmadan bir toplumun olması mümkün değildir. İnsanların birlikte yaşamaları, anlaşabilmeleri dil sayesinde mümkündür. Dil bir bir topluluğu topluma dönüştürür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder