26 Eylül 2016 Pazartesi

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 2016-2017 Yıldırım Yayınları Sayfa 10

OKUL DIŞI ETKİNLİK

Beğendiğiniz küçük bir hikâyeyi sınıfa getiriniz ve arkadaşlarınıza okuyunuz (1. etkinliğe yöneliktir.).
“Öğretici Metinler” ile “Sanat Metinleri”nin nasıl sınıflandırldığını araştırınız (4. etkinliğe yöneliktir.).

Öğretici metinler ile sanatsal metinler; gerçeklikle ilişkileri ve yazılış amaçları bakımından, kullanılan anlatım türleri bakımından, dilin işlevleri bakımından, sözlü ya da yazılı anlatım oluşturması bakımından sınıflandırılır.
Anlatmaya bağlı metinlerde öykülemenin ve anlatıcının rolünü araştırınız (6. etkinliğe yöneliktir.).
Anlatıcının bir olayı ya da durumu anlattığı, naklettiği anlatım türüne öyküleyici anlatım denir. Anlatıcı olayı aktarırken kendine özgü bir bakış açısı geliştirebilir. Anlatıcı her zaman yazarın kendisidir. Ancak yazar isterse mikrofonu başka birine verip olayı ona anlattırır, isterse kendisi anlatır.

HAZIRLIK

1. “Sınıflandırma” kavramından ne anladığınızı söyleyiniz.
1)     Sınıflandırma, birbirinden farklı özellikler gösteren nesne, olgu ve kavramları birbirine benzer öğelerle yan yana getirmedir.

2. Edebî metinlerin varlık nedenleri ile ilgili neler söylenebilir? Sözlü olarak belirtiniz.
2)     Edebi metinler, insanların güzele olan tutkusundan doğmuştur. İnsan daima güzelin peşinde olmuştur. Güzele olan bu tutkusu onu sanat eserlerine yöneltmiştir.
3. “Kurmaca” ve “gerçeklik” kavramlarının edebî metinler açısından ne gibi anlamlar taşıdıklarını sözlü olarak ifade ediniz.
3)     Gerçekte olmadığı halde varmış gibi düşünülen, tasarlanan olay veya düşüncelere kurmaca denir.  Temel gerçeklik değiştirilerek sunulur.

4. Öğretici ve sanatsal metinlerin sınıflandırılması ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız.

5. Dilin bilim, sanat ve edebiyat alanları ile günlük hayattaki işlevlerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçlan tahtaya yazınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder