26 Eylül 2016 Pazartesi

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları 2016-2017 Yıldırım Yayınları Sayfa 12

1. Okuduğunuz metinde anlatılanların kişisel bilgi ve deneyimlere mi yoksa bilimsel kaynaklara göre mi ortaya konduğunu belirterek edebî eserleri kumıaca-gerçeklik ilişkisi çerçevesinde değerlendiriniz. Bu değerlendirmelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız ve defterinize yazınız.
1)     Metinde anlatılanlar kişisel bilgi ve deneyimlere bağlı kalınarak ortaya konmuştur.


2. Edebî metinlerin varlık nedenlerini açıklayarak okuduğunuz metnin hangi amaçla kaleme alınmış olabileceğini tartışınız ve elde ettiğiniz sonucu tahtaya yazınız.
2)     Bilgilendirme veya yönlendirme amacı olmayan, bir duyguyu, düşünceyi ya da güzelliği kişisel bir bakış açısıyla dile getiren metinlerdir. Bir  olayı, durumu anlatmak için yazılmıştır.

3. “Anlatım türleri” ile ilgili bilgilerinizden hareketle okuduğunuz metinde hangi anlatım türü ya da türlerinin kullanıldığım örneklerle açıklayınız.


3)     Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.

4. 9. sınıf “İletişim, Dil ve Kültür” ünitesinde edindiğiniz bilgilerle hazırlıkta verilen açıklamadan yola çıkarak okuduğunuz metinde dilin hangi işlevleriyle kullanıldığım belirleyiniz ve bunları defterinize yazınız.
4)     Heyecana bağlı işlev, şiirsel işlev

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder