14 Ekim 2016 Cuma

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları EKOYAY 2016-2017Sayfa 41

13. “Hürriyet Kasidesi” başlıklı metnin ahenk ve yapı unsurlarını, temasını belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız. Belirlediğiniz özelliklerle şiirin nazım biçimi arasında ilgi kurunuz.
14. “Hürriyet Kasidesi” adlı metinde yer alan tarih ve sosyal değerlerle ilişkili söz ve söz gruplarının altlarını çiziniz. Bu unsurların metnin yazıldığı tarihî dönem ve dönemin düşünce dünyasıyla ilişkisini sözlü olarak ifade ediniz.

Tarihi değerlerle ilişkili söz ve söz gruplarına örnekler:

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız
Cihângîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretten

Sosyal değerlerle ilişkili söz ve söz gruplarına örnekler:
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez i'ânetden
çıkar asar-ı rahmet ihtilaf re'yi ümmetten

15. “Hürriyet Kasidesi”nin temasını bulunuz. Şiirin teması ile dönemin tarihî olayları, sosyal sorunları, fikrî ve siyasi gelişmeleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
TEMA: HÜRRİYET

16. Şiirde Namık Kemal’in hangi konularla ilgili görüş ve eleştiriler dile getirdiğini maddeler hâlinde tahtaya yazınız. Buna göre şiirin yazılış amacını açıklayınız.

Devrin yöneticilerini eleştirmiş.
Adaletsizliği, zulmü eleştirmiş.
Millet için daima hizmet edilmesi gerektiği ifade edilmiş.
Hürriyet mücadelesinin önemi dile getirilmiş.


17. “Klasisizm” ve “romantizm” akımlarının özellikleri hakkında bir araştırma yapmıştınız. Bu araştırmanın sonuçlarından da yararlanarak “Hürriyet Kasidesindeki klasisizm ve romantizme ait unsurları tabloda boş bırakılan yerlere yazınız. Şiirin klasik ve romantik unsurlarla ve Batı düşüncesiyle ilişkisini açıklayınız.

Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'nde romantizme ait unsurlar:
Coşku ve heyecan ön plandadır.
Şair kişiliğini gizlememiştir.
Toplum için sanat anlayışıyla yazılmıştır.
İyi-kötü, doğru-yanlış gibi karşıt kavramlardan yararlanılmıştır.

Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesinde Romantizme ve Klasisizme Ait Unsurlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder