18 Ekim 2016 Salı

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları EKOYAY 2016-2017 Sayfa 74 Ünite Değerlendirmesi 1

11. sınıf EKOYAY yayınları Türk edebiyatı ders kitabı 2. ünite değerlendirmesi sorularının cevapları
Sayfa 74

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat’la getirilmek istenen yenilikleri ve bu yeniliklerin özelliklerini açıklayınız.Edebiyatta Tanzimat ne zaman ve niçin başlamıştır?

CEVAP: Edebiyatta Tanzimat ne zaman ve niçin başlamıştır?


Tanzimat Döneminde gazetenin kültür ve edebiyat hayatı açısından önemi nedir? Bu dönemde gazeteciliğe önem verilmesinin sebeplerini açıklayınız.

Tanzimat Döneminde gazetenin kültür ve edebiyat hayatı açısından önemi nedir?

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında tema, dil ve ifade biçimi bakımından geleneksel (eski) ve Batılı (yeni) olarak nitelendirilebilecek iki farklı anlayışın ortaya çıkmasının sebeplerini açıklayınız.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

Tanzimat Döneminin ilk Türkçe gazetesi olan TAKVİM-İ VAKAYİ resmî bir gazete olma

özelliği taşıyordu.

Eserlerinde vatan, millet, hak, adalet, ahlak, hukuk gibi kavramlara sıkça yer veren NAMIK KEMAL toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.

Tanzimat Döneminde birçok yeniliğin öncüsü olan Şinasi, Türk edebiyatının basılı ilk tiyatrosu kabul edilen ŞAİR EVLENMESİ adlı eserin de yazarıdır.

Temel özelliği gerçekçilik olan ve romantizme tepki olarak ortaya çıkan REALİZM akımı Tanzimat Döneminde Türk edebiyatını etkileyen edebî akımlardan biri olmuştur.

C. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri padişah II. Selim devrinde başlamıştır.  Y

Tanzimat Dönemiyle birlikte Türk şiirinde yeni kavramlar ve bu kavramlara bağlı olarak yeni imajlar ortaya çıkmıştır. D

Tanzimat Döneminde Türk şiiri en fazla İngiliz edebiyatından etkilenmiştir. Y

Tanzimat Döneminde tiyatro eserleri genellikle sahnelenmek için değil okunmak için kaleme alınmıştır. D

Demdeme, Abdülhak Hamit’in eleştiri türündeki en önemli eseridir. Y


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda yer alan Tanzimat romanıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İlk yerli roman - Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) İlk tarihî roman - Ahmet Mithat - Hasan Mellah

C) İlk köy romanı - Nabizade Nazım - Karabibik

D) İlk psikolojik roman - Mehmet Rauf - Eylül

E) İlk realist roman - Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder