18 Ekim 2016 Salı

Edebiyatta Tanzimat ne zaman ve niçin başlamıştır?

Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra sosyal hayatta ve yönetim alanında Batılı anlamda değişiklikler olmuştur. Yenileşme süreci, sanatta ve edebiyatta da etkisini göstermiştir. Bu dönem aydın ve sanatçıları Batı'yı daha iyi tanıyabilmek için Fransızca öğrenmeye başlamışlardır. Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 yılından Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayınlandığı 1860 yılına kadar olan döneme Hazırlık Dönemi adı verilir. Bu dönemde Batı'dan çeviriler yapılmış, Batı kaynaklı edebi türler tanınmaya başlanmıştır. İlk yerli gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmasıyla Tanzimat edebiyatı başlamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder